Archives du mot-clé funny soccer t shirts

Wraaktragedie

Een wraaktragedie (van het Engelse revenge tragedy of revenge play) is een tragedie waarin het dramatisch doel van het hoofdpersonage vergelding of wraak is om hem aangedaan leed. Typerend voor deze theatervorm is het expliciet geweld dat wordt getoond in vaak bloederige taferelen. De wraaktragedie dankt haar ontstaan aan de Romeinse tragedieschrijver en filosoof Seneca.

Enkele vroege Elizabethaanse tragedies, zoals Gorboduc (1561) van Thomas Sackville en Thomas Norton, vertonen invloed van Seneca’s tragedies. Het bekendste voorbeeld van een revenge tragedy tijdens de Engelse renaissance was echter Thomas Kyds The Spanish Tragedy. Onder invloed van dit stuk werd de wraaktragedie vooral in Engeland een populair genre. Een ander literair hoogtepunt van de wraaktragedie is William Shakespeares Hamlet.

Thomas Kyd pakte met zijn toneelstuk The Spanish Tragedy (1590) nog bloederiger uit dan Seneca: het element van ‘met voorbedachten rade’ speelde een veel grotere rol natural meat tenderiser. De voorstelling van Kyds stuk bracht een schok teweeg bij het Engels publiek water proof phone, want zoiets gruwelijks was nog nooit in Engeland vertoond. In Kyds stuk wordt Hieronimo funny soccer t shirts, een Spaans edelman, tot waanzin gedreven door de moord op zijn zoon. Als hij tussen vlagen van krankzinnigheid door ontdekt wie de moordenaars zijn, plant hij zijn wraak zorgvuldig. Hij doodt de moordenaars en vervolgens zichzelf. De invloed van het stuk is duidelijk merkbaar in Shakespeares Hamlet (opgevoerd in 1600-1601) en andere toneelstukken uit die periode. De revenge tragedy bloeide vooral tijdens het bewind van Elizabeth I en Jacobus I. Voorbeelden van andere revenge plays zijn:

Andere toneelstukken in de traditie van de wraaktragedie waren Christopher Marlowes The Jew of Malta, Cyril Tourneurs The Revenger’s Tragedy how to tenderize, John Websters The Duchess of Malfi en John Fords ‘Tis Pity She’s a Whore.

Talrijke bewerkingen zijn van revenge plays gemaakt. Behalve verfilmingen van Hamlet horen hier ook bij:

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) is een Nederlandse vereniging voor de wetenschappelijke beoefening van genealogie en heraldiek. De vereniging bezit belangrijke collecties op het gebied van genealogie en heraldiek. De bekendste uitgave van het genootschap is het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw.

Het Genealogisch-Heraldiek Genootschap ‘De Nederlandsche Leeuw’ werd op 24 januari 1883 opgericht door een groep genealogen die de beoefening van de genealogie op een meer wetenschappelijke leest wilden schoeien dan tot dan toe gebruikelijk was. Sinds 1933 draagt de vereniging de naam Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Bekende voorzitters waren onder meer jhr. mr. dr. Eeltjo Aldegondus van Beresteyn (1917-1918), jhr. mr. Frans Beelaerts van Blokland (1921-1927 en 1945-1953) en jhr. dr. Dirk Petrus Marius Graswinckel (1953-1959).

De verzamelingen van het genootschap omvatten boeken, tijdschriften, handschriften, zegelafdrukken, wapenafbeeldingen, familie- en andere archieven. De verzameling wasafdrukken, lakafdrukken, wapenboeken en afbeeldingen van wapens is de grootste van Nederland. De verzamelingen en bibliotheek van het genootschap zijn in beheer bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

Het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw is het langst bestaande genealogische en heraldische tijdschrift van Nederland. Het tijdschrift kenmerkt zich door genealogiebeoefening waarbij individuele personen in breder maatschappelijk perspectief worden geplaatst. Naast genealogieën neemt het tijdschrift van oudsher ook artikelen op over verwante onderwerpen, zoals over de Nederlandse adelspolitiek en de overheidsheraldiek.

Naast ‘De Leeuw’ geeft het Genootschap Werken en Publicaties uit. De reeks Werken bevat monografieën op genealogisch, heraldisch en aanverwant gebied; de Publicaties zijn kleinere uitgaven over dezelfde onderwerpen. Regelmatig verschijnt Nederlandse genealogieën, waarin genealogieën, stamreeksen en kwartierstaten worden gepubliceerd best hydration pack for running. De genealogieën zijn meestal tot de huidige tijd uitgewerkt. De reeks vormt een aanvulling op het Nederland’s Adelsboek en het Nederland’s Patriciaat. Nederlandse genealogieën is een voortzetting van het Bijblad van de Nederlandsche Leeuw dat voor het eerst in 1950 verscheen.

Bij het 75-jarig bestaan in 1958 werd een tentoonstelling ingericht in het Prinsenhof onder de titel De Nederlandsche Leeuw, die geopend werd op 21 juni 1958 door staatssecretaris mr funny soccer t shirts. René Höppener. Er werd ook een gedenkpenning geslagen. Tot slot verscheen het Kwartierstatenboek waarvan tijdens een jubileumvergadering van het genootschap op 12 juli 1958 door de voorzitter van de samenstellende commissie, Leonard de Gou, het eerste exemplaar werd overhandigd aan de voorzitter van het genootschap, Dirk Petrus Marius Graswinckel. Bij het 100-jarig bestaan in 1983 en bij het 110-jarig bestaan in 1993 verscheen opnieuw zo’n kwartierstatenboek.